Meie eesmärgiks on rahvakultuuri toetamine, kultuuritraditsioonide ja looduskeskkonna ning pärandkultuuri väärtustamine, piirkonna seltsi-, kultuuri- ja hariduselu, spordi- ja sotsiaaltegevuse ning ühistegevuse edendamine.

Eesti etnoloog Ants Viires on oma raamatus „Puud ja inimesed“ öelnud “Tänu pärimuse erakordsele jõule, mida muide on kogetud kõikjal maailmas, ongi osutunud võimalikuks nii hilistest materjalidest lähtudes vaadata tagasi kaugema mineviku ellu. Ja keset kaasaegse tehnika peadpööritavat arengut selgub, et see polegi nii aegunud, et sel on oma missioon ka tänapäeval. See räägib inimmõtte teravusest ja käte osavusest ka kõige raskemais oludes, see räägib kadaka visadusega lahjast maast toitu ammutavast elujõust, kindalt kahe jalaga maa peal seismisest, fantaasialennust ja ilumeelest seal, kus ootaks ainult muret ja viletsust. Lühidalt – see räägib väga veenvalt sellest, et me ei oleks praegu seal, kus me oleme, kui me ei saaks seista kümnete, sadade eelkäinud põlvkondade õlgadel. Ilma esivanemate abita ei näeks me nii kaugele, nagu me näeme nüüd, ei elaks seesugust elu nagu me elame. Me seisame nende positiivse kogemuse kindlal alusel.“

Oma tegevuses väärtustame mineviku traditsioone, arvestame oleviku võimalutega ja liigume tuleviku suunas avatud meeltega.
Lihtne…