Äsja 25. aastaseks saanud Eesti Muinsuskaitse Selts on teinud ettepaneku algatada Eesti Vabariigi 95. aastapäeval uus traditsioon: pidada meeles Eesti suurkujusid ning süüdata aastapäevanädalal nende haudadel küünlad.
Meenutuste kuu avab Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, kes koos Tarvastu Gümnaasiumi õpilastega asetab 8. veebruaril küünla Eesti muinsuskaitse ideoloogi Helmi Üpruse (1911-1978) hauale Tarvastu surnuaias.

Kultuuripärandi aasta juhtrühma nimel kutsume kõiki koole Eesti Vabariigi aastapäeva üritustel üles meenutama oma kodukandi suurmehi ja -naisi, et tutvustada noortele meie riigimehi, kirjanikke, kunstnikke, muusikuid ja teisi mõtestamaks üksikisiku ja tema vaimse pärandi rolli väikese rahva ajaloos. Eesti riik püsib meie kultuuril, kogemustel ja tarkustel, nende loojad ja edasikandjad on aga inimesed.

Ettevõtmist toetavad Muinsuskaitseamet, Eesti Muinsuskaitse Selts ja muuseumid üle Eesti. Oleme muuseumide abiga asunud koostama nimekirja suurkujudest ja nende haudadest. Kaugeltki kõik need ei ole aga kantud Kultuurimälestiste riiklikusse registrisse, seetõttu ootame ka õpetajate abi nimekirja täiendamisel. Nii Muinsuskaitseameti kui ka muuseumide töötajad üle Eesti pakuvad oma abi nii haudade kaardistamisel kui ka suurkujude pärandi mõtestamisel, et riigi sünnipäeval oleks üle Eesti nähtav meie lugupidamine Eesti rahvuse ja riigi jaoks oluliste inimeste vastu.

Soovitame kõigil koolidel võtta ühendust lähima muuseumiga nii täiendava teabe saamiseks kui ka võimalike kõnelejate kutsumiseks.

Allikas: http://www.eesti.ee/ev95/et/uudised/1322/kuunlad-suurkujudele-8-veebruaril

Kategooriad: Ajalugu, Blog